เปิดป้าย ! ‘อยากเลือกตั้ง’ ต้องการกำหนดอนาคตตนเอง มากกว่าปล่อยผู้ไร้ความสามารถปกครอง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก / มติชน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้โพสต์ป้ายอยากเลือกตั้ง หน้าลานหน้าตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมข้อความ โดยระบุว่า

อยากเลือกตั้ง อยากเลือกตั้ง

เพราะอยากกำหนดอนาคตของสังคมด้วยตนเอง
มากกว่าปล่อยให้ผู้ซึ่งไร้ความสามารถและความละอายมาปกครองด้วยอำนาจเถื่อน

ใครไม่อยากเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้งก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ
แต่อย่ามาเรียกร้องให้เลื่อน เลิก และลิดรอนสิทธิของคนอื่น

เพราะเราต่างก็เกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีสิทธิเหนือกว่าผู้อื่น
เราเป็นเจ้าของสังคมแห่งนี้เท่าๆ กัน การเลือกตั้งจึงเป็นอำนาจของทุกคน

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่