กระบะไทตั้นสีขาว เสียหลักชนรถที่วิ่งมาข้างกัน แล้วพุ่งชนร้าน “ก๋วยเตี๋ยว”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก / ผู้ใหญ่ตี๋ บ้านนา

รับแจ้งกระบะไทตั้นสีขาว 2ฒข-7608กทม เสียหลักชนรถที่วิ่งมาข้างกัน…แล้วพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยว เลยปั้ม ปตท..คลอง29 300เมตร..
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 9 ราย

**เพิ่มเติม** รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บมีเหตุว. 40 บริเวณปั๊มปตท.คลอง 29 ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 9 ราย
1.นางสาว สุปรียา วันหล่อม อายุ21ปี
2. นางสาว สุทธาทิพย์ สงวนศุภรัตน์ อายุ27ปี
3. นาย จิรศักดิ์ ผ่อนหย่อนอายุ 23 ปี
4. นาย วีระพงษ์ งามพลา อายุ 25 ปี
5. นาย ศรัณย์ พยุหะ อายุ 20 ปี
6. นาย วิรัตน์ ช้อนพา อายุ 45 ปี
7. นางสาว ขนิสรา ช้อนพา อายุ 18 ปี
8. นางสาว หทัยชนก ราชสีห์ อายุ 16 ปี
9. นางสาว สุนิษา อุดมพงษ์ อายุ 24 ปี